Becoming a Disciple
Play Video
September 10, 2023

Discipleship with Tobbias Ngala (Week 1)

Up Next

October 1, 2023

A Disciple is a Servant

Tobbias Ngala
October 8, 2023

A Disciple is a Witness

Tobbias Ngala
October 15, 2023

A Disciple Trains for Godliness

Tobbias Ngala
September 17, 2023

A Disciple is a Worshipper (With Tobbias Ngala – Week 2)

Tobbias Ngala